PERSONLIG SAMMENDRAG

Jeg har 21 år erfaring som prosjekt leder, IT designløsning og utvikling. Før jeg startet i SuperEgo AS (2015) var jeg prosjekt leder i Oddworks AS i Norge og har vært tidligere ’Director of software engineering services and media division’ hos UNIQA KK i Japan.

Jeg har flere års erfaring med å lede prosjekter og operasjoner med flere enn 100 ansatte som jobber med Software design og utvikling. Jeg har ledet komplekse utviklingsprosjekter, bygget team, skapt forhold til kunder. Med min kunnskap og forståelse for industriell metodologier har jeg fullført mer enn 90 prosjekter for ulike firmaer. Dette er  Intel, KDDI, Motorola, Brother, Sanyo, Panasonic, Kenwood, Nessociet, Coventive, SRL i Japan og NTNU, St. Olavs Hospital, If Skadeforsikring NUF, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Sørlandet sykehus, HINT, Norway Grant (,ISMAI, Portugal & Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Estland), Ecura, SINTEF, Oslo universitetssykehus HF, Psykopp,  Booknordics AS, SpillFree Analytics AS, og flere andre i Norge.

MITT BILDE OG CV

STORE KUNDER- OG PROSJEKTOPPLEVELSE (2000 - 2020)