‘Snakketøyet’ design and development for Barns Beste (Sørlandet Sykehus, Norway)in 4 languages (2013-2020)

Project experience with Barnsbeste (2013-2016) Vi har samarbeidet med Barns Beste, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende – opprettet av Helse og Omsorgsdepartementet, om den tekniske løsningen på den interaktive websiden Snakketøyet. Snakketøyet er en samtaleguide for helsepersonell i møte med barn og ungdom som pårørende, og har hatt 35 000 sidevisninger siden lansering sommeren 2014. Websiden…